Anh nhân viên tụt quần sếp nữ ra bú lồn. Theo ông, dịch vụ cấp 1 đã quá mức rồi. Các dịch vụ sẽ như thế nào ở hai cấp độ tiếp theo? Thiên Tường có chút tò mò. Dịch vụ tra tấn cấp 2, tra tấn quả báo tàn bạo, cung cấp một bộ công cụ tra tấn hoàn chỉnh, bao gồm các công cụ tra tấn công nghệ cao mới nhất và các công cụ tra tấn gây tổn hại nghiêm trọng khác, và thời hạn là 24 giờ. Cấp độ dịch vụ này không yêu cầu nhập mật khẩu hoặc bất cứ điều gì tương tự. Có vẻ như không có lý do gì để ép buộc người dùng mà chỉ để tra tấn họ. Sau khi hoàn thành dự án, nhóm sẽ đánh giá các nô lệ và thực hiện đánh giá toàn diện dựa trên mức độ nghiêm trọng của tội phạm, sự hài lòng của khách hàng và số lần hôn mê để xác định phần thưởng. Dịch vụ tra tấn cấp ba trong tài liệu để trống, chỉ nói rằng họ cung cấp dịch vụ dành riêng cho khách hàng VIP, không có giới thiệu dự án cụ thể hay giới thiệu nô lệ tra tấn.

Anh nhân viên tụt quần sếp nữ ra bú lồn

Anh nhân viên tụt quần sếp nữ ra bú lồn